Безжична камера в химикал – принцип на действие

Структура на безжична камера в химикал:
1.    микрофон; 2. камера; 3. вкл./изкл. копче; 4. светлинен индикатор; 5. отвор за рестартиране; 6. функционално копче за вкл./изкл.; 7. USB.

Как да включим и влезем в режим на готовност за правена на видео: За да започнете да правите видео със своята нова безжична камера, я включете, като натиснете и задържите за около три секунди бутона за вкл./изкл. на устройството. След като светлинният индикатор светне в жълто, това означава, че камерата е включена. След няколко секунди индикатора присветва три пъти, което означава, че вашата безжична камера в химикал е в режим на готовност и може да изберете дали да направите видео или снимка.

Когато искаме да прекратим работа с химикал камерата, можем да я изключим, като натиснем и задържим копчето за вкл./изкл. няколко секунди, докато индикатора угасне. Ако пък камерата остане в режим на готовност за три минути без да се използва, устройството само се изключва.

Видео с малката камера: Докато камерата е в режим на готовност трябва да натиснем и задържим функционалния бутон за няколко секунди, докато жълтата светлина угасне, и започне да мига синя, което означава, че камерата записва. Ако искате да я изключите пак ще трябва да натиснете веднъж копчето и когато синята светлина угасне и светне жълтата, значи че файла се записва, а камерата отново се връща в режим на готовност.

Да направим снимки с безжична камера: В режим на готовност, когато индикатора свети с жълта светлина, натискате само веднъж функционалния бутон, индикатора присветва и угасва, което означава, че снимката е направена и записана в паметта на устройството. Може да направите няколко снимки една след друга, но трябва да изчакате няколко секунди, за да светне синята светлина и да се запишат коректно всички снимки.

Снимане на видео със засичане на движение: От режим на готовност натискате веднъж функционалното копче, за да почне жълтата светлина да почне да мига. След като камерата засече движение започва да снима и след 20 секунди записва заснетото, и ако все още засича движение продължава да снима. Докато движението спре, а когато това стане камерата спира.

Компютъра ви без инсталация на никакви драйвери поддържа химикал-камерата, посредством USB порта. Трябва само да го включите в USB порта на компютъра и след като сте записали файл или снимка, може да прехвърлите или разгледате наличните файлове. Също така устройството може да се зарежда през USB-то, но то трябва да е изключено, и когато индикатора мига бавно в жълто, значи че батерията успешно се зарежда. След като се зареди, индикатора угасва.

Няма коментари:

Публикуване на коментар