Инструкции за безжична камера в ръчен часовник

Тази компактна и много удобна безжична камера се управлява много лесно. Всичко, което трябва да направите е да работите само с два бутона - горе в дясно и долу в дясно.
Например, за да включите камерата само трябва да натиснете и задържите, за около 3 секунди първият бутон. Когато синият диод светне, това означава, че малката безжична камера се инициализира. Следва червения диод. Камерата е в режим на очакване. Спирането на устройството се извършва по аналогичен начин – отново натискате същият бутон, задържате, диода изгасва.

За да почнете да правите висококачествен видео запис с безжична камера в ръчен часовник, трябва да влезете в режим на очакване (светещ червен диод) да натиснете кратко първият бутон. Червения диод мигва шест пъти и угасва. Камерата е в режим на видео заснемане. За да спрете записа натиснете отново бутон А, докато червения диод мига. Диодът ще светне постоянни, което означава, че записа е спрян и файла е записан в паметта на часовника.

Снимки се правят, като от режим на очакване, се натиска вторият бутон /долу в дясно/, за да смените режимите. Червения диод угасва и светва синия. С натискане на бутон А се снима, като синия диод угасва, снимката се записва върху паметта и отново светва в режим на готовност.

Може да правите и само аудио запис с тази безжична камера. За целта трябва с вторият бутон да смените режимите. Натискате го дотогава, докато не светнат и двата диода – червения и синия. За старт на записа натиснете бутон А. Диодите започват да мигат, докато записа тече. За да го спрете натиснете отново бутон А.

Часовника-камера може да бъде използван и като PC камера. Само трябва да оставите камерата в режим на готовност и да включите жака на часовника в USB-то на компютъра. Вече вашата безжична камера има възможност да се ползва като камера за скайп и други чат програми.

При нужда от пренос на данни от вашата безжична камера часовник на компютъра, само трябва да го включите в USB-то и да изчакате да го разпознае като преносим диск /флашка/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар