Безжична камера в аларма за кола – инструкции за работа

Това е една удобна и много практична безжична камера, която може да използвате по всяко време, на почивка, за шпионските ви работи и др. С нея може да снимате видео и да правите снимки.

За да направите видео, първо трябва да включите камера в режим на видео. Това става от изключено положение, като натиснете продължително копчето за включване/изключване, докато синята лампичка светне в синьо. Когато искате да започнете да снимате видео с вашата безжична камера, трябва просто да натиснете веднъж копчето за запис. Лампичката примигва три пъти и угасва. Това значи, че вашата камера вече е започнала да снима. Когато искате да изключите устройството, просто отново натискате същото копче, от което се включва камерата, докато синята лампичка отново светне постоянно в синьо. За да изключите устройството просто натиснете продължително бутона за включване/изключване, докато лампичката изгасне.

За правене на снимки, трябва отново от изключено положение да натиснете копчето за вкл./изкл., докато индикатора светне в син цвят. След това натискате копчето за видео/снимки режим, но само веднъж, и лампичката ще примигне веднъж в синьо отново. Сега вече може да правите спокойно снимки, като натискате отново копчето за видео/камера режима по веднъж и така, колкото снимки искате да направите. За да изключите устройството отново натискате продължително време копчето за включване/изключване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар