Инструкции за химикал безжична камера


Как да работим с нашата безжична камера под формата на обикновен химикал? Работата е лесна, удобна и практична и се състои в някои основни операции:
Включване и влизане в режим на готовност: За да включите вашата химикал безжична камера, трябва да натиснете продължително за около 3 секунди копчето за вкл./изкл., докато светлинният индикатор не светне в жълто.
Изключване на химикал-камерата: Докато е в режим на готовност, натискате и задържате копчето за вкл./изкл. няколко секунди, докато индикатора угасне.

Снимане на видео: След като вече тази камера се намира в режим на готовност, за да стартирате запис на видео клип, просто натиснете от режим на готовност и задръжте няколко секунди функционалния бутон, изчакайте да угасне жълтият индикатор, и започне да мига синия.

Правене на снимки: Докато камерата е в режим на готовност и индикатора светне в жълто, само един път натиснете функционалния бутон. Тогава индикатора присветва и угасва, което означава, че снимката е направена и записана в паметта на устройството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар