Как работят безжични камери

Какво представляват устройствата безжични камери?

Безжичните камери обикновено се описват като безжични предаватели, които пренасят сигнала на камерата. Самата камера е свързана с безжичния предавател и сигналът пътува между камерата и приемника. Може да се каже, че безжичните камери са на принципа на радио. Звукът, който чуваме от радиото се предава безжично и единственото, което ние трябва да правим в случая, е да си изберем дадена станция, като нагласим честотата, на която работи тя. Безжичните камери също разполагат с канал. Приемникът на сигнала, се настройва на дадена честота и едва тогава можем да получим картина. Картината от безжичната камера е изпратена посредством предавателя към приемника, който събира сигнала и го извежда на вашият компютър или ТВ приемник, в зависимост от това какъв е типът на приемника.


Ролята, която играят всички безжични камери, както вече писахме, е на предавател. Те виждат картината, която искате да запишете, след това я предават към предавателя, а оттам сигналът отива към приемника. Съществуват много видове безжични камери. Дори можете и сами да си направите такава камера, като към съвсем обикновена, стационарна камера включите безжични предавател и приемник.
Съвсем логично е двете устройства да имат нужда от захранване, за да работят правилно. Тъй като са безжични, тези камери, приемника и предавателя работят с акумулаторни батерии, които се презареждат.


Приемник 

Безжичният приемник има само една функция. След като камерата и безжичният предавател са доставили видео сигнала до приемника, последният го прихваща и „събира”, след което го препраща към мониторът, телевизорът, VCR, DVR или персоналният ви компютър, или някое друго устройство за възпроизвеждане на видео файлове.

Видео предаватели/приемници

Тези устройства може да са отделни от безжични камери. Именно те са устройствата, с помощта на които може да превърнете всяка свързана, получаваща захранване от адаптер камера, в безжична такава. Само трябва да ги свържете към всяка една подобна камера, и те ще започнат да предават/приемат сигнала по въздуха и ще го препращат към устройството за възпроизвеждане на видео.

Няма коментари:

Публикуване на коментар